B - 27. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 17:06, 1 January 2022 by CHGiffen (talk | contribs) (Text replacement - "* {{PostedDate|2021-" to "*{{PostedDate|2021-")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-23)  CPDL #63672:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-23).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 27. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.
 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
- kdo kráčí po jeho cestách.
- Budeš jísti z výtěžku svých rukou,
- bude ti blaze a dobře.
Odp.
 Tvá manželka bude jako plodná réva
- uvnitř tvého domu.
- Tvoji synové jako výhonky oliv
- kolem tvého stolu.
Odp.
 Hle, tak bývá požehnán muž,
- který se bojí Hospodina.
- Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
- abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.
Odp.
 Abys viděl syny svých synů:
- Pokoj v Izraeli!
Odp.