C - Těla a Krve Páně (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 02:24, 1 January 2023 by CHGiffen (talk | contribs) (Text replacement - "* {{PostedDate|2022-" to "*{{PostedDate|2022-")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-05-27)  CPDL #69412:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-05-27).   Score information: A4, 1 page, 28 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - Těla a Krve Páně
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!
Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici,
- dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám."
Odp.
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:
- "Panuj uprostřed svých nepřátel!
Odp.
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
- zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou."
Odp.
Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
- "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!"
Odp.