Difference between revisions of "ChoralWiki:CPDL statistics/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replace - "\[\[Category:(.*)\|{{PAGENAME}}]]" to "Category:$1")
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
<noinclude>{{DisplayBox|bgcolor=g|text=
 +
'''Mô tả:'''  Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.
 +
 +
'''Lưu ý:''' Những thông tin trong khung màu xanh lá mạ này sẽ '''không''' xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.
 +
}}
 +
</noinclude>{{ChoralWiki:CPDL statistics|
 +
1= Danh mục trang nhạc|
 +
2= trang nhạc|
 +
3= mới trong năm nay|
 +
4= Bảng phân lớp trang nhạc|
 +
5= Nhạc phổ thông|
 +
6= Bảng liệt kê nhạc phẩm|
 +
7= Danh mục Nhạc sĩ|
 +
8= trang nhạc sĩ|
 +
9= Bảng phân lớp nhạc sĩ|
 +
10= Kỷ niệm|
 +
11= Nhạc sĩ nổi tiếng|
 +
12= Bảng liệt kê Nhạc sĩ|
 +
13= Bản văn|
 +
14= Các bản nhạc thỉnh cầu|
 +
141= Đang thỉnh cầu|
 +
142= Đã cung ứng|
 +
15= Nhạc xuất bản|
 +
16= Các công cụ tải xuống được|
 +
17= Các trang trợ giúp|
 +
18= Các bản dịch|
 +
19= Đóng góp cho CPDL|
 +
20= Các trang liên kết với CPDL|
 +
21= Thông tin Bản quyền|
 +
22= Liên lạc với CPDL|
 +
23= Cập nhật}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
<div><div style="margin: 0; margin-right: 30px; margin-left: 30px; border: 1px solid #1188ff; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#ddffdd">
+
[[Category:Pages in Vietnamese]]
'''Mô tả:'''  Các nội dung của mẫu này xuất hiện trên Trang Chính dưới "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê rằng hiện nay đã được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.
+
</noinclude>
 
 
'''Lưu ý:''' Những thông tin này trong khung màu xanh lá mạ sẽ '''không''' xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.
 
</div></noinclude>
 
{| border=0 style="margin: 0; margin-right: 0px; padding: 0em 0em 0em 0em; background-color:#f5fffa; align:left; valign:top; width:100%"
 
| valign="top" |'''[[:Category:Sheet music|Danh mục trang nhạc chính]]'''<br>
 
(''{{#dpl:category=Sheet music|namespace=|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'' Các trang nhạc &ndash; <br> &nbsp;&nbsp; ''{{NewWorkCount}}'' mới trong năm nay)
 
* [[ChoralWiki:Music_Subcategories| Trang nhạc phụ]]
 
* [[ChoralWiki:Popular scores| Nhạc phổ thông]]
 
* [{{SERVER}}/cpdl/Score%20catalog.pdf Score Catalog] (PDF)
 
| valign="top" |'''[[:Category:Composers| Danh mục Nhạc sĩ chính]]'''
 
(''{{#dpl:category=Composers|namespace=|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'' composer pages)
 
* [[ChoralWiki:Composer_Subcategories| Nhạc sĩ phụ]]
 
* [[ChoralWiki:Composer anniversaries| Kỷ niệm]] ([[ChoralWiki:2009 Anniversaries|2009]] | [[ChoralWiki:2010 Anniversaries|2010]])
 
* [[ChoralWiki:Popular composers| Nhạc sĩ nổi tiếng]]
 
* [{{SERVER}}/cpdl/Composer-Cat%202006-07-18.pdf Composer Catalog] (PDF)
 
|-
 
| valign="top" |
 
'''[[:Category:Texts| Bản văn]]''' (''{{#dpl:category=Texts|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'')<br>
 
'''[[:Category:Requested| Thỉnh cầu bài nhạc]]''' (''{{#dpl:category=Requested|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'')<br>
 
'''[[:Category:Music_publications| Nhạc xuất bản]]'''<br>
 
'''[[ChoralWiki:Downloadable tools| Các công cụ tải xuống được]]'''<br>
 
'''[[Help:Contents| Các trang trợ giúp]]'''
 
| valign="top" |
 
'''[[:Category:Translations| Các bản dịch]]''' (''{{#dpl:category=Translations|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'')<br>
 
'''[[:Category:CPDL_Editors| Đóng góp cho CPDL]]''' (''{{#dpl:category=CPDL Editors|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'')<br>
 
'''[[:Category:CPDL-affiliated_websites| Các trang liên kết với CPDL]]''' (''{{#dpl:category=CPDL-affiliated_websites|mode=userformat|allowcachedresults=true|resultsheader=%TOTALPAGES%}}'')<br>
 
'''[[Help:What copyright rules apply to CPDL scores?| Thông tin Bản quyền]]'''<br>
 
'''[[ChoralWiki:Contact_CPDL| Liên lạc với CPDL]]'''<br>
 
|-
 
| colspan=2 |<center><small>[[ChoralWiki:CPDL statistics/vi|(''Cập nhật {{LOCALDAY}} {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}}, {{LOCALTIME}}'')]]</small></center>
 
|}
 

Latest revision as of 06:37, 1 June 2015

Mô tả: Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.

Lưu ý: Những thông tin trong khung màu xanh lá mạ này sẽ không xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.

Danh mục trang nhạc

(39748 trang nhạc,
   3478 mới trong năm nay)

Danh mục Nhạc sĩ

(3943 trang nhạc sĩ)

Bản văn (25840)
Các bản nhạc thỉnh cầu:
    Đang thỉnh cầu (254)
    Đã cung ứng (875)
Nhạc xuất bản
Thông tin Bản quyền

Các bản dịch (5778)
Đóng góp cho CPDL (1441)
Các trang liên kết với CPDL (63)
Các công cụ tải xuống được
Các trang trợ giúp
Liên lạc với CPDL

(Cập nhật 22 October 2021, 18:27)