Difference between revisions of "ChoralWiki:CPDL statistics/vi"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m
m (Text replace - "\[\[Category:(.*)\|{{PAGENAME}}]]" to "Category:$1")
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{DisplayBox|bgcolor=g|text=
 
<noinclude>{{DisplayBox|bgcolor=g|text=
'''Mô tả:'''  Các nội dung của mẫu này xuất hiện trên Trang Chính dưới "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê rằng hiện nay đã được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.
+
'''Mô tả:'''  Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.
  
'''Lưu ý:''' Những thông tin này trong khung màu xanh lá mạ sẽ '''không''' xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.
+
'''Lưu ý:''' Những thông tin trong khung màu xanh lá mạ này sẽ '''không''' xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.
 
}}
 
}}
 
</noinclude>{{ChoralWiki:CPDL statistics|
 
</noinclude>{{ChoralWiki:CPDL statistics|
Line 16: Line 16:
 
10= Kỷ niệm|
 
10= Kỷ niệm|
 
11= Nhạc sĩ nổi tiếng|
 
11= Nhạc sĩ nổi tiếng|
12= Bảng liệt kê nhạc sĩ|
+
12= Bảng liệt kê Nhạc sĩ|
 
13= Bản văn|
 
13= Bản văn|
14= Thỉnh cầu bài nhạc|
+
14= Các bản nhạc thỉnh cầu|
 +
141= Đang thỉnh cầu|
 +
142= Đã cung ứng|
 
15= Nhạc xuất bản|
 
15= Nhạc xuất bản|
 
16= Các công cụ tải xuống được|
 
16= Các công cụ tải xuống được|
Line 28: Line 30:
 
22= Liên lạc với CPDL|
 
22= Liên lạc với CPDL|
 
23= Cập nhật}}
 
23= Cập nhật}}
 +
<noinclude>
 +
[[Category:Pages in Vietnamese]]
 +
</noinclude>

Latest revision as of 06:37, 1 June 2015

Mô tả: Nội dung của tiêu bản này xuất hiện trên Trang Chính dưới mục "Dò tìm CPDL" và bao gồm các bản ghi số liệu thống kê hiện tại được cập nhật tự động bằng cách sử dụng các kỹ thuật DPL.

Lưu ý: Những thông tin trong khung màu xanh lá mạ này sẽ không xuất hiện trong trang mà tiêu bản này được nhúng.

Danh mục trang nhạc

(39753 trang nhạc,
   3483 mới trong năm nay)

Danh mục Nhạc sĩ

(3943 trang nhạc sĩ)

Bản văn (25845)
Các bản nhạc thỉnh cầu:
    Đang thỉnh cầu (254)
    Đã cung ứng (875)
Nhạc xuất bản
Thông tin Bản quyền

Các bản dịch (5778)
Đóng góp cho CPDL (1441)
Các trang liên kết với CPDL (63)
Các công cụ tải xuống được
Các trang trợ giúp
Liên lạc với CPDL

(Cập nhật 23 October 2021, 15:18)