Difference between revisions of "User:Billy Lwong/Trang chính mới"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 12: Line 12:
 
<span style="font-size:Large; background: #ffcccc;">&nbsp;[[ChoralWiki:Bulletin board|{{{Bulletin board|Bảng tin}}}]]&nbsp;</span>
 
<span style="font-size:Large; background: #ffcccc;">&nbsp;[[ChoralWiki:Bulletin board|{{{Bulletin board|Bảng tin}}}]]&nbsp;</span>
 
'''&bull;'''
 
'''&bull;'''
<span style="font-size:Large; background: #ffff88;">&nbsp;[[Help:Contents|{{{Help|rợ giúp}}}]]&nbsp;</span>
+
<span style="font-size:Large; background: #ffff88;">&nbsp;[[Help:Contents|{{{Help|Trợ giúp}}}]]&nbsp;</span>
  
 
{{Box|bgcolor=o|bdcolor=#ddccaa|&nbsp;'''&bull;'''&nbsp;{{#switch: {{#sub:{{SERVERNAME}}|0|4}}
 
{{Box|bgcolor=o|bdcolor=#ddccaa|&nbsp;'''&bull;'''&nbsp;{{#switch: {{#sub:{{SERVERNAME}}|0|4}}
Line 30: Line 30:
 
<div style="margin: 0; margin-right: 8px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 0.5em 1em; background-color:#f5fffa; align:right;">
 
<div style="margin: 0; margin-right: 8px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0 1em 0.5em 1em; background-color:#f5fffa; align:right;">
  
<h2>{{{Search ChoralWiki|Search {{CW}}}}}</h2>
+
<h2>{{{Search ChoralWiki|Tìm kiếm {{CW}}}}}</h2>
  
 
<div style="text-align:center;">{{#tag:inputbox|
 
<div style="text-align:center;">{{#tag:inputbox|
type=search
+
type=dò tìm
buttonlabel={{{Exact match|Exact match}}}
+
buttonlabel={{{Exact match|Phù hợp chính xác}}}
searchbuttonlabel={{{Keyword search|Keyword search}}}
+
searchbuttonlabel={{{Keyword search|Từ khoá dò tìm}}}
 
width=40
 
width=40
 
bgcolor=#f5fffa
 
bgcolor=#f5fffa
 
}}</div>
 
}}</div>
{{{11|Exact match is more restrictive than Keyword search.}}}  {{{12|See [[Help:Advanced search|Advanced search tips]].}}} [{{fullurl:Help:Advanced search}} {{filepath:Question.gif}}].
+
{{{11|"Phù hợp chính xác" cho kết quả gần hơn so với "Từ khoá dò tìm".}}}  {{{12|Xem[[Help:Advanced search|Mách nước tìm kiếm nâng cao]].}}} [{{fullurl:Help:Advanced search}} {{filepath:Question.gif}}].
* '''[[ChoralWiki:Multi-Category Search|{{{Multi-category sheet music search|Multi-category sheet music search}}}]]
+
* '''[[ChoralWiki:Multi-Category Search|{{{Multi-category sheet music search|Tìm kiếm trang nhạc đa thể loại}}}]]
  
<h2>{{{Seasonal music|Seasonal music}}}</h2>
+
<h2>{{{Seasonal music|Nhạc Phụng niên}}}</h2>
  
* [[ChoralWiki:Music for the Advent and Christmas season|{{{Music for Advent, Christmas & Epiphany|Music for Advent, Christmas & Epiphany}}}]]
+
* [[ChoralWiki:Music for the Advent and Christmas season|{{{Music for Advent, Christmas & Epiphany|Nhạc mùa Vọng và Giáng sinh & Epiphany}}}]]
** [[ChoralWiki:Recently posted Advent, Christmas and Epiphany music|{{{|New at {{CPDL}}}}} in the past two years]]
+
** [[ChoralWiki:Recently posted Advent, Christmas and Epiphany music|{{{|Trang nhạc mới {{CPDL}}}}} trong hai năm qua]]
* [[ChoralWiki:Music for Lent and Holy Week|{{{Music for Lent and Holy Week|Music for Lent and Holy Week}}}]]
+
* [[ChoralWiki:Music for Lent and Holy Week|{{{Music for Lent and Holy Week|Nhạc mùa Chay và Tuần Thánh}}}]]
* [[ChoralWiki:Music for Easter|{{{Music for Easter|Music for Easter}}}]]
+
* [[ChoralWiki:Music for Easter|{{{Music for Easter|Nhạc Phục sinh}}}]]
  
 
<h2>{{{Browse ChoralWiki|Browse {{CW}}}}}</h2>
 
<h2>{{{Browse ChoralWiki|Browse {{CW}}}}}</h2>

Revision as of 20:48, 9 December 2009

Chào mừng bạn đến với ChoralWiki, trang chủ của Choral Public Domain Library!

Bắt đầu từ tháng mười hai 1998, CPDL là một trong những trang web âm nhạc miễn phí lớn nhất trên thế giới..
Bạn có thể sử dụng ChoralWiki (khởi sự từ tháng Tám 2005) để tìm kiếm tác phẩm, văn bản, bản dịch, và các thông tin về các Nhạc sĩ.

 Cộng đồng   Diễn đàn   Bảng tin   Trợ giúp 

  Đây là trang Cộng tác viên ChoralWiki. Kích vào đây để sang trang Khách tham quan ChoralWiki 

Tìm kiếm ChoralWiki

Input box type "dò tìm" not recognized. Please specify "create", "comment", "search", "search2" or "fulltext".

"Phù hợp chính xác" cho kết quả gần hơn so với "Từ khoá dò tìm". XemMách nước tìm kiếm nâng cao. Question.gif.

Nhạc Phụng niên

Browse ChoralWiki

CPDL composers

(4131 composers with scores available)

Scores at ChoralWiki

(42056 score pages, 2139 new this year)

Volunteer at CPDL

Editors, translators, and other help needed. Add scores - before submitting a score, please read the score submission guide.

You must Register/Login at the Contributor ChoralWiki to edit pages and add scores

Other languages

Links to language pages for pages translated into languages other than English:

CPDL news

                                                             
Articles added: This yearLast yearArchive

Most recent scores

(281 editions posted this month, including 281 new works)

Scores submitted: This monthLast monthArchive