ABC - Narození Panny Marie (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-04-01).   Score information: A4, 1 page, 19 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: ABC - Narození Panny Marie

Composer: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Radostí jásám v Pánu.
 Důvěřuji v tvé slitování,
- pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce.
Odp.
 Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem,
- opěvovat budu jméno nejvyššího Pána.
Odp.