ABC - Všech svatých (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-03)  CPDL #59986:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-03).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Všech svatých
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
 Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
- svět i ti, kdo jej obývají.
- Neboť on jej založil nad moři,
- upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
 Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
- kdo smí stát na jeho svatém místě?
- Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
- jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.
Ten přijme požehnání od Hospodina,
- odměnu od Boha, svého spasitele.
- To je pokolení těch, kdo po něm touží,
- kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.