A - 17. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-21)  CPDL #57638:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-21).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 17. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
 Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine,
- že budu střežit tvá slova.
- Lepší je pro mě zákon tvých úst
- než tisíce ve zlatě a stříbře.
Odp.
 Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
- jak jsi slíbil svému služebníku.
- Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,
- neboť tvůj zákon je mé potěšení.
Odp.
 Proto miluji tvé předpisy
- více než zlato, než ryzí zlato.
- Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení,
- nenávidím každou falešnou cestu.
Odp.
 Podivuhodná jsou tvá přikázání,
- proto je zachovává má duše.
- Výklad tvých slov osvěcuje,
- poučuje prosté lidi.
Odp.