A Madre do que livrou dos (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-06-08)  CPDL #07159:        (Finale 2000)
Editor: Andreas Stenberg (submitted 2004-06-08).   Score information: Letter, 3 pages, 120 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: from 'Cantigas de Santa Maria', critical edition by Andreas Stenberg.
Error.gif Possible error(s) identified. Error summary: There is a mistake in the numbering of the verses - there are 11, not 10

General Information

Title: A Madre do que livrou

Composer: Anonymous

Number of voices: 1v   Voicing: Unison
Genre: SacredChant

Language: Galician-Portuguese
Instruments: A cappella

    Manuscript 1265 in Cantigas de Santa Maria, no. 4
Description: 

External websites:

Original text and translations

Galician-Portuguese.png Galician-Portuguese text

A Madre do que livrou dos leones Daniel,
Essa do fogo guardou in min^yo d'Israel.

1
En Beorges un judeu Ouve que fazer sabia
vidro, e un fillo seu ca el en mais non avia
per quant' end' aprendi eu ontr' os chrischianos liya
na escol'; e era greu a seu padre Samuel.

2
O meno omellor leeu que leer podia
e d'aprender gran sabor ouve de quanto oya;
e por esto tal amor con esses mocos collia,
con que erra leedor, que ya en seu tropel.

3
Poren vos quero contar o quell' avo un dia
de Pascoa, que foi entrar na eygreja, uviia
o abad' ant' o altar, e aos mocos dand'ya
ostias de comungar e vy' en un calez bel.

4
O judeuco prazer ouve, ca lle parecia
que ostias a comer lles dava Santa Maria,
que viia reprandecer eno altar u siia
e enos bracos ter seu Fillo Hemanuel.

5
Quand' o moc' esta vison vyu, tan muito lle prazia,
que por fillar seu quinnon ant' os outros se metia.
Santa Maria enton a mao lle porregia,
e deulle tal comuyon que foi mais doce ca mel;.

6
Poi la comuyon fillou, logo dali se partia
e en cas seu padr' entrou como xe fazer soya;
e ele lle preguntou que fezera. El dizia:
A dona me comungou que vi so o chapitel."

7
O Padre, quand' est' oyu, creceu lli tal felonia,
que de seu siso sayu; e seu fill' enton prendia,
e u o forn' arder vyu meteo dentr' e choya
o forn', e mui mal falyu como traedor cruel.

8
Rachel, sa madre, que ben grand' a seu fillo queria,
cuidando sen outra ren que lle no forno ardia,
deu grandes vozes poren e ena rua saya;
e aque a gente ven ao doo de Rachel.

9
Pois souberon sen mentir o por que ela carpia,
foron log' o forn' abrir en que o moco jazia,
que a Virgen quis quarir como guardou Anania
Deus, seu fill', e sen falir Azari' e Misahel.

10
O moco logo dalu sacaron con alegria
e preguntaron ll' assi se sse d'algun mal sentia.
Diss' el: "Non, ca eu cobri o que a dona cobria
que sobelo altar vi con seu Fillo, bon donzel."

11
Por este miragr' atal log' a judea criya,
e o meno sen al o batismo recebia;
e o padre, que o mal fezera per sa folia,
deron ll' enton morte qual quis dar a seu fill' Abel.
 

English.png English translation requested