B - 26. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-18)  CPDL #63527:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-18).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 26. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
 Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
- Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.
Odp.
 Bázeň před Hospodinem je úpřímná, trvá navěky,
- Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Odp.
 Tvůj služebník si na ně dává pozor
- a velmi bedlivě je zachovává.
- Kdo však pozná každé pochybení?
- Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!
Odp.
 Chraň svého služebníka před zpupností,
- ať mě neovládne!
- Pak budu bez úhony
- a vyvaruji se velkého hříchu.
Odp.