B - 3. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-01-28)  CPDL #62556:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-01-28).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 3. neděle velikonoční
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
 Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám,
- tys mě v soužení vysvobodil,
- smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!
Odp.
 Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého;
- Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
Odp.
 Mnoho lidí říká: "Kdo nám ukáže dobro?"
- Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Odp.
 Usínám klidně, sotva si lehnu,
- vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!
Odp.