C - 1. neděle postní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-02-13)  CPDL #68052:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-02-13).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 1. neděle postní
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
 Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
- kdo dlíš ve stínu Všemocného,
- řekni Hospodinu: "Mé útočiště jsi a má tvrz,
- můj Bůh, v něhož doufám!"
Odp.
 Nepřihodí se ti nic zlého
- a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
- Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,
- aby tě střežili na všech tvých cestách.
Odp.
 Na svých rukou tě ponesou,
- abys nenarazil o kámen svou nohou.
- Po zmiji a hadu budeš kráčet,
- šlapat budeš po lvu i draku.
Odp.
 Vysvobodím ho, protože lne ke mně,
- ochráním ho, protože zná mé jméno.
- Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
- budu při něm v tísni
- zachráním ho a oslavím.
Odp.