C - 19. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-07-24)  CPDL #70117:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-07-24).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 19. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsorial Psalm for OT 19 C

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
- sluší se, aby ho dobří chválili.
- Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Odp.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.