C - 20. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-07-30)  CPDL #70227:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-07-30).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 20. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Pevně jsem doufal v Hospodina,
- on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Odp.
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu,
- na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.
Odp.
Novou píseň vložil mi do úst,
- chvalozpěv našemu Bohu.
- Mnozí to uvidí a nabudou úcty,
- budou doufat v Hospodina.
Odp.
Já jsem jen chudák a ubožák,
- ale Pán se o mě stará.
- Tys můj pomocník, můj zachránce:
- neprodlévej, můj Bože!
Odp.