Die goetheyt van mijn Heer (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-03)  CPDL #59995:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-08-03).   Score information: A4, 3 pages, 226 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Die goetheyt van mijn Heer
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Die goetheyt van mijn Heer
sal ick hier altijt meer
singhen al inder eeuwichheyt,
U waerheyt end u eer
in minen mont sal seer
gheloeft zijn en altijt verbreyt.

Ghi spraect want mijn ghenaden fijn
inden hemel sal ghetemmert zijn.
U waerheyt daer ooc wesen sal,
ick maeck mijn testament seer wel:
wel die ick voer mijn vercoren tel.

2. David mijn knecht voerwaer
swoer ick met woerden claer
u saedt sal ick bereyden hier,
U waerheyt wort seer hooch gheacht
in u ghemeynte, dach en nacht,
wie sal ghelijck zijn Gods soon?
Ghe seten op sijn hoghen throon,
wie is van Godes kinderen also schoon?