Ik zeg adieu

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General information

Settings by composers

 

Texts and Translations

Flemish.png Flemish text

1  Ik zeg adieu, wij twee wij moeten scheiden,
Tot op een nieuw, zo wil ik troost verbeiden.
Ik laat bij u dat herte mijn,
Want waar gij zijt, daar zal ik zijn.
't Zij vreugd of pijn,
Altoos wil ik u vrij eigen zijn.
2  Ik dank u, lief, rein minlijk lief geprezen,
Voor alle grief, zo wil mij toch genezen
Benijders fel met haar venijn,
Zij hebben belet ons blijde aanschijn.
Op dit termijn,
Altoos wil ik u eigen zijn.
3  Adieu, schoon stad, adieu prieel vol vreugden,
Rein maagd'lijk vat, daar wij ons saam verheugden.
Gedenk den troost die gij mij bood,
Gij zijt mijn lief die ik nooit en vlood.
Ik zeg 't u bloot,
U eigen blijf ik tot den dood.

Flemish.png Flemish text
Original spelling as in Georg Forster's print

1  Ic seg adiu, wy twe wy moeten scheiden
Tot op ein niew, end al om vrucht vermeiden
Ic laet by hu de herte myn,
al war ghy syt, dar sal ic syn,
tsy druck oft pyn
altyt sult ghy die liefste syn.

English.png English translation

1  I say adieu, we two must part,
Until we meet again I shall await comfort.
I leave my heart with you,
For where you are, there will I be also.
Whether in joy or in pain,
For ever and a day let me be your vassal.
2  I thank you, lovely, pure, adorable, much praised love
For all the suffering; so heal me.
Those who bitterly envied us
Have taken the smiles from our faces with their venom.
Do not ever doubt it,
I shall always be yours.
3  Farewell, fair town, farewell, bower full of joys,
Pure virgin vessel, where we were happy together,
Remember the comfort which you gave me,
You are my love whom I have never abandoned.
I tell you plainly,
I am yours until death.

External links