In principio erat verbum (Orlando di Lasso)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_ly.gif LilyPond
Icon_zip.gif Zip file
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-05-27)  CPDL #29248:    (MIDI)  
Editor: Pothárn Imre (submitted 2013-05-27).   Score information: A4, 14 pages, 213 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Transcribed from Magnum opus musicum, 1604. Original key (chiavi naturali) and note values. Editorial musica ficta clearly indicated. Midi files zipped.

General Information

Title: In principio erat verbum
Composer: Orlando di Lasso

Number of voices: 6vv   Voicing: SSATTB
Genre: SacredMotet

Language: Latin
Instruments: A cappella

First published: 1566 in Sacrae cantiones liber quartus, no. 1
  2nd published: 1568 in Selectissimae cantiones, no. 1.2
Description: 3 part motet taking its text from the Prologue to the Gospel of St. John, the Gospel for Christmas Day

External websites:

Original text and translations

Latin.png Latin text
Vulgate Ioannes 1:1-14

1:1 In principio erat verbum,
et verbum erat apud Deum,
et Deus erat verbum.
1:2 Hoc erat in principio apud Deum.
1:3 Omnia per ipsum facta sunt:
et sine ipso factum est nihil.
1:4 Quod factum est in ipso vita erat,
et vita erat lux hominum:
1:5 et lux in tenebris lucet,
et tenebræ eam non comprehenderunt.

1:6 Fuit homo missus a Deo, cui nomen Johannes.
1:7 Hic venit in testimonium,
ut testimonium perhiberet de lumine,
ut omnes crederent per illum.
1:8 Non erat ille lux,
sed ut testimonium perhiberet de lumine.
1:9 Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum.
1:10 In mundo erat et mundus per ipsum factus est,
et mundus eum non cognovit.

1:11 In propria venit, et sui eum non receperunt.
1:12 Quotquot autem receperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri,
his qui credunt in nomine ejus,
1:13 qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis,
neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.
1:14 Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre,
plenum gratiæ et veritatis.

English.png English translation
John 1:1-14

1:1 In the beginning was the word,
and the word was in the presence of God,
and God was the word.
1:2 It was with God in the beginning.
1:3 all things through it were made,
and without it nothing was made.
1:4 What was made in it was life,
and life was the light of men.
1:5 And the light shines in the darkness,
yet the darkness did not understand it.

1:6 There was a man sent from God whose name was John.
1:7 He came as a witness,
to give witness concerning that light,
so that all men might believe through him.
1:8 He, himself, was not the light,
but he came as a witness to the light.
1:9 This was the true light
that gives light to every man who comes into the world.
1:10 It was in the world, and though it the world was made,
yet the world did not recognise him.

1:11 It came amongst its own,
but its own did not receive it.
1:12 Yet to all who received him,
he gave the right to become children of God,
to those who believe in his name,
1:13 who were not born of blood,
nor of the will of the flesh, or of the will of man, but of God.
1:14 And the word became flesh and made his dwelling among us.
And saw his glory, the glory as of the only-begotten from the Father,
full of grace and truth.

Translation by Campelli
Hungarian.png Hungarian translation

1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
1:2 Ő volt kezdetben Istennél.
1:3 Minden általa lett,
és nála nélkül semmi sem lett.
1:4 Ami őbenne lett, élet volt,
és az élet volt az emberek világossága.
1:5 A világosság a sötétségben világít,
de a sötétség azt föl nem fogta.

1:6 Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve.
1:7 Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa.
1:8 Nem ő volt a világosság,
csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
1:9 Az igazi világosság minden embert megvilágít,
aki a világba jön,
1:10 a világban volt, a világ őáltala lett,
de a világ nem ismerte fel őt.

1:11 A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be.
1:12 Mindazoknak azoban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében, 1:13 akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek.
1:14 Az Ige testté lett, és köztünk lakott.
És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét,
aki telve volt kegyelemmel és igazsággal.