Klang min vackra bjällra (August Söderman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-03-17)  CPDL #25776:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-03-17).   Score information: A4, 6 pages, 119 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Klang min vackra bjällra
Composer: August Söderman

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Klang, min vackra bjällra i den sena kväll!
Spring, min raska fåle över mo och fjäll!
Hemåt ila vi med vindens snabba fart,
där så vila vi i mjuka armar snart,
och vår lycka ingen må förtycka.

Alla kvällens norrsken flämta där i skyn,
alla sälla minnen skymta för min syn.
Klang, min vackra bjällra…

Klang, min vackra bjällra, glatt i kvällens ro!
Spring, min raska fåle över fjäll och mo!
Första morgonstrålen randas i vårt hem,
alla skogar småle och vi le åt dem.
Om vi stjälpa, det kan ingen hjälpa!
Syns ett ljus ej glimma i den mörka däld?
Är det hemmets skimmer eller stjärnans eld?
Klang, min vackra bjällra, …