Nuž všichni věrní (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-03-17)  CPDL #38928:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-03-17).   Score information: A4, 2 pages, 559 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Nuž všichni věrní
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2vv   Voicing: ST
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Nuž všichni věrní vesele
 Pána Boha chvalme
 a Krista, Vykupitele,
 radostně pozdravme,
 který dnes slavně z mrtvých vstal
 a nám na sobě příklad dal,
 že my též vstaneme.
2. Na zemi mnoho pracoval,
 až na kříž vystoupil,
 by nás jež velmi miloval,
 svou krví vykoupil.
 Tak vládu smrti vyvrátil,
 nám život zase navrátil,
 jehož nás had zbavil.
3. To, když na kříži dokonal,
 ležel tři dny v hrobě
 a velký div pak vykonal,
 sám dav život sobě.
 Památku toho vzkříšení
 církev k duší potěšení
 slaví v této době.
4. Radujte se učenníci,
 vy zbožní křesťané!
 Máte býti účastníci
 této slávy Páně;
 máteť při druhém zjevení
 vstáti slávou ověnčení,
 kteráž nepřestane.
5. Nuže zhrdejte libostí
 těla smrtelného
 i vší lákavou marností
 světa podvodného.
 Plňte Boží přikázání,
 trvejte v následování
 Ježíše milého!