Nu is die roe (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-01-25)  CPDL #56780:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-01-25).   Score information: A4, 2 pages, 173 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Nu is die roe
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredCarol

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Nu is die Roe van Jesse gebloeid,
door Godes zoete dauw.
Van d'Heilig Geest Maria besproeid
in deze scherpe kou,
heeft ons gebaard haar Zoontje klein,
een maagdenvrucht, een blomme rein!

Hoe komt dat Gij wilt wezen gebaard,
o schepper van ons al,
o grote Heer van hemel en aard
in t'aardse tranendal?
Uw schoon paleis is 'themelrijk
en Gij bemint ons aardse slijk.

Hoe hebt Gij zo verkoren een stal?
Is dat Uw lusthof schoon?
Gij ligt hier in dit kribbeke smal,
is dat Uw gouden troon?
O Jesse blom, o zoetste Kind,
hoe ligt Gij zo vlak in de wind?

O Jezu zoet, mijn opperste goed,
waarachtig God en mens,
die komt voor mij betalen de boet,
uit heel mijn haart ik wens
dat Uwe naam de wereld wijd
van ieder zij gebenedijd.