Som stjärnorna på himmelen (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27736:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 2 pages, 29 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Som stjärnorna på himmelen
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Som stjärnorna på himmelen, när natten faller på,
så tindrade hans ögon, så klara och så blå,
så röder var hans mund,
som rosorna i lund
om våren.

Men skyarne församlades och solen vände bort,
ty livet liksom kärleken och våren är så kort.
När löven föllo av,
de föllo på hans grav,
den tida.

Om alla träd i skogarna och böljorna de blå,
om alla markens blomster hade fåglalungor små,
de kunde ej ändå
min hjärtesorg förmå
att sjunga.