Vstal z mrtvých Kristus Spasitel (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-03-03)  CPDL #38755:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-03-03).   Score information: A4, 2 pages, 304 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB - a cappella

General Information

Title: Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Vstal z mrtvých Kristus Spasitel,
 všeho světa Potěšitel,
 raduj se v něm Boží ctitel.
 Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
2. Umřel, pohřben, ukřižován,
 aby byl člověk zachován,
 buď z toho chválen milý Pán.
 Alleluja, …
3. Ó, Jezu Kriste, Pane náš,
 prosíme, že nás zachováš
 od hříchů: neb sám tu moc máš.
 Alleluja, …
4. A dejž, ať též z mrtvých vstanem,
 kdež jsi Ty, tam se dostanem,
 nebs Ty toho všeho Pánem.
 Alleluja, …
5. V tyto velkonoční časy,
 odvrhnouce škodné kvasy,
 chvalmež Boha srdcem, hlasy.
 Alleluja, …
6. Pána Boha se bojící,
 vzdejmež malí I velicí
 čest, chválu Svaté Trojici.
 Alleluja, …
7. Řkouc: sláva Otci i Synu,
 Duchu, Pánu Hospodinu,
 buď vzdána každou hodinu.
 Alleluja, …