Äppelträdets Visa (Helena Munktell)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-03-01)  CPDL #31399:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2014-03-01).   Score information: A4, 7 pages, 71 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Äppelträdets Visa
Composer: Helena Munktell
Lyricist: A. T. Gellerstedtcreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: Piano

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Kom till min blommande kvist
innan han fägringen mist:
vårstund är snart förbi!
Kom, liten spelande fink
stänk in i strålande blink
välljud och harmoni.

Men det skall vara just nu!
Tiderna ändras och du
kan ingen visa mer;
Tiderna ändras och jag,
böjd under frukter en dag,
brytes av stormen ner,

Kom! Det skall vara just nu!
Kom till min blommande kvist
innan han fägringen mist:
Vårstund är snart är snart förbi.