ABC - Bílá sobota - po 3. čtení (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-28)  CPDL #57259:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-28).   Score information: A4, 1 page, 20 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Bílá sobota - po 3. čtení

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený.
Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený,
- koně i jezdce svrhl do moře.
- Hospodin je má síla, jej opěvuji,
- stal se mou spásou.
- On je můj Bůh, a já ho chválím,
- Bůh mého otce, a já ho oslavuji.
Odp.
Hospodin je hrdina ve válce,
- jeho jméno je Hospodin.
- Faraónovy vozy a jeho vojsko svrhl do moře,
- výkvět jeho reků byl potopen v Rákosovém moři.
Odp.
Hlubiny je přikryly,
- zřítili se do propasti jako kámen.
- Tvá pravice, Hospodine, ukazuje svou moc a sílu,
- tvá pravice, Hospodine, drtí nepřátele.
Odp.
Přivedeš a zasadíš svůj lid na hoře, na svém vlastnictví,
- na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo,
- ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce.
- Hospodin bude kralovat navěky a navždy.
Odp.