Actions

ABC - Sv. Václava, mučedníka (Karel Bříza)

From ChoralWiki

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-04-15)  CPDL #58010:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-04-15).   Score information: A4, 1 page, 20 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Sv. Václava, mučedníka

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
 Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
- nádhera, lesk i vznešenost,
- neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
Odp.
 Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
- ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
- od tebe je bohatství a velebnost.
Odp.
 Ty vládneš nade vším,
- v tvé ruce je síla a moc,
- z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
Odp.