ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 7 (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-04)  CPDL #60017:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-04).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 7
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
 Hospodin je milosrdný a milostivý,
 - shovívavý a nadmíru dobrotivý.
 - Nejedná s námi podle našich hříchů
 - ani podle našich vin nám neodplácí.
Odp.
 Jako se smilovává otec nad syny,
 - tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
 - Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
 - má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
 Dni člověka jsou jako tráva,
 - která kvete jak polní květ.
 - Sotva jej vítr ovane, již ho není,
 - nezbude po něm ani stopa.

 Hospodinova láska však od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí,
 - a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
 - pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,
 - kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.
Odp.