A - 18. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-26)  CPDL #57699:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-26).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 18. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
 Milosrdný a milostivý je Hospodin,
- shovívavý a plný lásky.
- Dobrotivý je Hospodin ke všem
- a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.
 Oči všech doufají v tebe
- a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
- Otvíráš svou ruku
- a sytíš vše živé s laskavostí.
Odp.
 Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp