A - 24. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-14)  CPDL #58617:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-05-14).   Score information: A4, 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 24. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.
 Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina,
- a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
 On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
 Nechce se přít ustavičně
- ani se hněvat navěky.
- Nejedná s námi podle našich hříchů
- ani podle našich vin nám neodplácí.
Odp.
 Jak vysoko je nebe nad zemí,
- tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
- Jak je vzdálen východ od západu,
- tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Odp.