Ak, Gaismas Dievs (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-07-26)  CPDL #45657:         
Editor: Andris Solims (submitted 2017-07-26).   Score information: A4, 1 page, 69 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is original edition in Es dur.
  • (Posted 2017-07-26)  CPDL #45656:         
Editor: Andris Solims (submitted 2017-07-26).   Score information: A4, 1 page, 66 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is transposed edition in D dur.
  • (Posted 2017-07-26)  CPDL #45655:         
Editor: Andris Solims (submitted 2017-07-26).   Score information: A4, 1 page, 66 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is transposed edition in C dur.

General Information

Title: Ak, Gaismas Dievs
Composer: Andris Solims (harm.)
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is the Advent Hymn of Vespers "Conditor Alme siderum".

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text


1.
Ak, Gaismas Dievs, kas radīji
šīs debess zvaigznes brīnišķi,
mums savu ceļu rādīji,
kad Pestītāju sūtīji.

2.
Viņš – debess gaisma dota mums,
kas pirmsākumā solīta.
To Radītājs mums sūtīja,
lai visus ļaudis pestītu.

3.
Lai slavēta ir sūtība,
ko Dieva Dēls ir paveicis:
Viņš krusta nāvi izcieta,
mums žēlastību dāvāja.

4.
Ak, valdi pār mums, Kungs un Dievs,
Tu, žēlsirdīgais Pestītāj,
mums grēku piedošanu nes
un svētlaimīgu mūžību.

5.
Lai slava Tēvam mūžīgam
un Dieva Dēlam dzimušam,
ar Svēto Garu vienībā
uz mūžiem debess valstībā. Amen.