Aspåkers polska (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-04)  CPDL #27702:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-04).   Score information: A4, 2 pages, 35 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Aspåkers polska
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 7vv   Voicing: SSAATBB
Genre: SecularFolksong

Language: Swedish
Instruments: Guitar

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Varför, varför. Varför sitta vi så still och tysta?
Ha vi uttömt alla kära ord?
Äro alla de små läppar kyssta,
som gå leende kring detta bord?
Tralala lalalalala.
Äro alla de små kvinnor gifta,
som gå trippande i denna sal?
Finns här inga hjonelag att stifta?
Brinna inga hjärtan i vår dal?

Trajtarajta rai tararaj ta ramtram tam tram
trajtara trajtarajta rai tara rajta ram tram tam ta.

Jag skall varpa. Jag skall varpa garn och jag skall nysta,
jag skall kärna smör och klippa får.
Aldrig äro mina läppar kyssta,
aldrig bliva de i detta år.
Tralala lalalalala.
Jag skall plocka bär och väva vammal,
jag skall verka, förr'n jag blir för tung.
Om jag gifter mej, när jag blir gammal,
skall jag taga dej, om du är ung.

Trajtarajta rai tararaj ta ramtram tam tram
trajtara trajtarajta rai tara rajta ram tram tam ta.