B - 17. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-03)  CPDL #63281:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-03).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 17. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
 Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
 Oči všech doufají v tebe
- a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
- Otvíráš svou ruku
- a sytíš vše živé s laskavostí.
Odp.
 Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.