B - 20. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-14)  CPDL #57034:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-14).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: B - 20. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
 Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
 Bojte se Hospodina, jeho svatí!
- Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
- Mocní strádají a hynou hlady,
- nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Odp.
 Pojďte, synové, a slyšte mě,
- naučím vás bát se Hospodina.
- Miluje kdo život?
- Přeje si dny štěstí?
Odp.
 Zdržuj svůj jazyk od zlého,
- své rty od falešných slov.
- Chraň se zlého a čiň dobré,
- hledej pokoj a usiluj o něj!
Odp.