B - 21. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-14)  CPDL #57040:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-14).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: B - 21. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
 Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
 Hospodinovy očí hledí na spravedlivé,
- k jejich volání se skloní jeho sluch.
- Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
- aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Odp.
 (Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel,
- vysvobodil je z každé jejich tísně.
- Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
- na duchu zlomené zachraňuje.
Odp.
 Spravedlivý mívá mnoho soužení,
- Hospodin však ho ze všech vyprostí.
- Chrání všechny jeho kosti,
- ani jedna z nich nebude zlomena.
Odp.
 Zloba uštve bezbožníka k smrti,
- kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.
- Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,
- nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.
Odp.