B - 25. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-17)  CPDL #63515:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-17).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 25. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Pán mě udržuje naživu.
 Bože, zachraň mě pro své jméno,
- svou mocí mi zjednej právo!
- Bože, slyš moji modlitbu,
- popřej sluchu slovům mých úst!
Odp.
 Neboť povstali proti mně zpupní lidé,
- násilníci mi ukládali o život,
- na Boha nebrali ohled.
Odp.
 Hle, Bůh mi pomáhá,
- Pán mě udržuje naživu.
- Budu s radostí přinášet oběti,
- chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Odp.