C - 1. neděle adventní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-06-26)  CPDL #64895:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-06-26).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 1. neděle adventní
Composer: Karel Bříza
Lyricist:
Number of voices: 1v   Voicing: Solo medium
Genre: SacredResponsorial Psalm for Advent I

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

ODP.:K.to bě po zvedám svou dugi, Hospodine.

1. Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

2. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
na své milosrdenství, které trvá věčně.
Pamatuj na mě ve svém milosrdenství
pro svou dobrotivost, Hospodine!

3. Hospodin je dobrý a dokonalý,
proto ukazuje hříšníkům cestu.
Pokorné vede k správnému jednání,
pokorné učí své cestě.