C - 17. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-07-16)  CPDL #70036:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-07-16).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 17. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsorial Psalm for Ordinary Time 17 C

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
- žes vyslyšel slova mých úst.
- Budu ti hrát před anděly,
- vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Odp.
Slavit budu tvé jméno
- pro tvou dobrotu a tvou věrnost.
- Když jsem volal, vyslyšels mě,
- v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Odp.
Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného,
- pyšného však zdaleka pozná.
Odp.
Když procházím soužením, zachováváš mi život,
- proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku.
Odp.
Zachraňuje mě tvá pravice.
- Hospodin pro mě dokončí, co začal.
- Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
- dílo svých rukou neopouštěj!
Odp.