C - 23. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-07-23)  CPDL #70107:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-07-23).   Score information: A4, 1 page, 25 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 23. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsorial Psalm for OT 23 C

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach
- a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!"
- Neboť tisíc let je v tvých očích
- jako včerejší den, který minul,
- a jako noční hlídka.
Odp.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,
- podobají se pučící trávě:
- Zrána kvete a bují,
- večer je skosena a vadne.
Odp.
Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.