C - 29. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-09-19).   Score information: A4, 1 page, 27 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 29. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Zvedám své oči k horám.
- Odkud mi přijde pomoc?
- Pomoc mi přijde od Hospodina,
- který učinil nebe i zemi.
Odp.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla,
- nebude dřímat tvůj strážce.
- Ano, nebude dřímat a spát
- Izraelův strážce.
Odp.
Hospodin tě střeží,
- Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
- Za dne ti slunce neublíží,
- ani měsíc v noci.
Odp.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého,
- střežit bude tvou duši.
- Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod
- nyní i navěky.
Odp.