De Leliën (Friedrich Silcher)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2015-03-27)  CPDL #34912:        (Finale 2004)
Editor: Willem Verkaik (submitted 2015-03-27).   Score information: A4, 2 pages, 44 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Adapted for 4 voices by Willem Verkaik.

General Information

Title: De Leliën
Composer: Friedrich Silcher
Lyricist: Ic Bikkerscreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1841 in Kinderlieder in 6 Heften (Friedrich Silcher), no. 4.01
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Zie de leliën op het veld,
Zie, hoe schoon zij bloeien.
Wat doet haar van zorgen vrij,
Daar zo heerlijk groeien?
Wie gaf haar die stille pracht,
Wie dat kleed zo rein en zacht?
Zonder zijns gelijke?

2. God, de Heer riep u uit d'aard,
Doet zo blij u tieren,
Hij gaf u dat schoone kleed,
Dat gij d'aard zoudt sieren.
Dat gij ons bij zorg en smart,
met een stil geloovig hart,
Leert op Hem vertrouwen.

3. O, verblijd u dan, mijn hart!
Werp op Hem uw zorgen,
Die na droeven winternacht
roept den lentemorgen;
O, vertrouw in lief en leed:
Die de bloemen niet vergeet,
is ook mij een Vader.