Fra himlen kom en engel klar (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
MusicXML.png MusicXML
ExtMuse3.png MuseScore3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Jes Wagner (submitted 2019-11-29).   Score information: A4, 1 page, 45 kB   Copyright: CC BY NC ND
Edition notes:
}

General Information

Title: Fra himlen kom en engel klar
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist: N.F.S. Grundtvig

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn   Meter: 88. 88 (L.M.)

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Fra Himlen kom en Engel klar,
For Hyrders Øine aabenbar,
Han sang saa sødt: nu giver Agt
Paa Barnet svøbt, i Krybben lagt!

I Bethlehem, i Davids Stad,
Som skrevet staaer paa Spaadoms-Blad,
Der fødtes nu den Herre bold,
Som være vil jer Soel og Skjold!

Det er den Herre Jesus Christ,
Og juble maae I ganske vist,
Thi Eet er blevet Gud og Mand,
Saa eders Broder er nu han!

Hvad mægter nu vel Synd og Død,
Naar Hjertet er Guds Moder-Skjød!
Lad storme nu al Helveds Magt!
Guds Søn med eder staaer i Pagt!

Slaaer nu til ham kun al jer Lid,
Han svigter ei til evig Tid!
Byd dem kun Trods, som prøve paa
Imellem Bark og Træ at gaae!

Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds Slægt dog seire maa tilsidst!
O, tak da Gud af Hjertens Grund,
Taalmodig, glad i allen Stund!