Gammel Kjaerlighed (Christian Mondrup)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-02-04)  CPDL #00675:  IMSLP.png
Editor: Christian Mondrup (submitted 2000-02-04).   Score information: Letter, 3 pages, 89 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Scroll down to Gammel Kjaerlighed.

General Information

Title: Gammel Kjaerlighed
Composer: Christian Mondrup

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

1. Vi er bløwen nøj aaldre, Kræn Nargaard,
og wor øwn ka ett wal skimm æ Dar,
og wor Kinder er gro,
og wor Hinder er blo,
og vi spilder æ Mad aa æ Far,
Vi er bløwen nøj stogend, Kræn Nargaard,
og æ Kjæp den maa værr for æ Bjen,
og æ Vægg maa gi Støtt,
nær æ Træsko ska flytt,
og æ Fued maa ta wor o æ Stjen.

2. Det war alln i æ Føsten, Kræn Nargaard,
da war vi en bitte Graan lin,
Og wor øwn de war klaa,
og wor Tanker war glaa,
og wor Klejmon war flunkend og fin.
Aa, saamøj en tyt om dæ, Kræn Nargaard,
nær do mødt mæ dernied i æ Kjar,
og do løwt mæ iland
øwer Vilder og Wand
- for æ Engi war sjalden ret tarr.

3. Ka do how, te do kyst mæ, Kræn Nargaard,
en Sønde, a band dæ di Kled?
A ved aalle nø Daa,
a haar wot snaar saa glaa,
og ino kan a græd ve mi Gled.
Men si Sindlav den hwerrer, Kræn Nargaard,
og wor Suel gik jo snaar for en Blaan;
for som Wand skjeller Hy
- ja som Himmelens Sky,
saa skjelles jen Ven fræ enaan.

4. Aa, saa jenle en haar æ, Kræn Nargaard,
og saa laangle æ Daw læ sæ slid!
Men en tar jo si Torn,
og en bærer si Born,
saa læng en maa her gaa og strid.
- Læ wos saa komm te Stumlen, Kræn Nargaard,
og forglemm, hwad der ett ka wær alln!
- Ka do skimm, om æ Hyld
ino staar med si Fyld,
for de sejer, æ Blaad ska vær faldn.