Jen' Hjemm (Christian Mondrup)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-02-04)  CPDL #00672:  IMSLP.png PDF, MIDI and MusiXTex files
Editor: Christian Mondrup (submitted 2000-02-04).   Score information: Letter, 4 pages, 119 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Scroll down to Jen' Hjemm.

General Information

Title: Jen' Hjemm
Composer: Christian Mondrup

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

1. Æ Blaanner de drywer,
og æ Swaanner de flywer,
og æ Fowl de flokkes i æ Kjâr;
æ Blaad de salder,
og æ Hawl de ralder,
og æ Blæst den tar i æ Dar.
Men a sejjer ind ved æ Skyw
og tarer æ Dôg af mi Rud;
for nær en æ gammel,
og æ Knoger er styw,
er ind saa laant bejer end ud.

2. Æ Suel den skjenner,
og æ Skyg den gjenner,
og æ Kokk de gaaler saa glaad;
æ Plejl den pikker,
og æ Klokk den dikker,
og æ Uglhun sejjer o æ Laad.
Men a ska wal hold mæ i Rumm,
for ind er det mjest af mi Gled;
nær føst det slaar ind med aa bus af Nordowst,
saa blywer æ Brok i hans Red.

3. Æ Gord blywer gammel,
og æ Laad krykker sammel,
og æ Sals haar
en Klink i si Dar;
æ Tækki er røwn,
æ Fløj den er fløvn
og æ Gowl den hwæler te Nar.
Men hwad vil ett hæld of forfald,
om Naadens Visdom ska raad!
Faar a wal end aalle æ Kukmand aa hør,
a høt ham da føst baag æ Laad.

4. Ja, her haar a sungen,
mi Muer hun kaare
imell hun gik med æ Ryw;
men da de bløw kroged,
og æ Øwnsyn doged,
de so som no a, ved æ Skyw;
de listed sæ ud te æ Hjørn;
der kund de saa knøw sto og kig;
no legger de inden æ Kjerregordstett
ledt nurden den søndele Dig.

5. Mi Faar satt Snaare,
og her haar a sprungen,
og her haar a hat mi Kon Gled;
og her haar a sowed,
og her haar a plowed,
saa snar æ Tiddaws war tered;
og her haar a gavn med mi Maag,
og her haar a funden mi Fød,
og her haar a tavn mod det bette Krumm Hjemm,
ilav mi Forælder de død.

6. Æ Vief hun skriger,
og æ Blæst den stiger,
og æ Popler haar
tront med aa swing;
æ Regn den pilrer
og æ Ugl hun letter o æ Ving.
Ja, Ungdom og Gled de er henn,
og Sommerens Daw de er drøwn,
og den der ett mir faar en Lærki aa hør,
han tinker paa dem, der er fløwn.