Måltidssång (Så lunka vi…) (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2002-08-28)  CPDL #03960:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2002-08-28).   Score information: 19.6 x 28.4 cm, 14 pages, 479 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_mixed_titles_L-R.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Måltidssång (Så lunka vi…)
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 6vv   Voicing: SSATTB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2002)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1.
Så lunka vi så småningom
från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar: granne kom,
ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe, fäll din krycka ner,
och du, du yngling, lyd min lag,
den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

2.
Du vid din remmare och läst,
rödbrusig och med hatt på sned,
snart skrider fram din likprocess
i några svarta led;
och du som pratar där så stort,
med band och stjärnor på din rock,
re'n snickarn kistan färdig gjort,
och hyvlar på dess lock.

3.
Men du som med en trumpen min,
bland riglar, galler, järn och lås,
dig vilar på ditt penningskrin,
inom din stängda bås;
och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar, och pokal;
bjud nu god natt,
drick ur ditt glas och hälsa din rival.

4.
Och du som under titlars klang
din tiggarstav förgyllt vart år,
som knappast har, med all din rang,
en skilling till din bår,
och du som ilsken, feg, och lat,
fördömer vaggan som dig välvt,
och ändå dagligt är plakat
till glasets sista hälft.

5.
Du som vid Martis fältbasun
i blodig skjorta sträckt ditt steg,
och du som tumlar i paulun,
i Chloris' armar feg;
och du som med din gyllne bok
vid templets genljud reser dig,
som rister huvud lärd och klok,
och för mot avgrund krig.

6.
Men du som med en ärlig min
plär dina vänner häda jämt,
och dem förtalar vid ditt vin,
och det liksom på skämt,
och du som ej försvarar dem,
fastän ur deras flaskor du,
du väl kan slicka dina fem,
vad svarar du väl nu?

7.
Men du som till din återfärd,
ifrån det du till bordet gick,
ej klingat för din raska värd,
fastän han ropar: drick,
driv sådan gäst från mat och vin,
kör honom med sitt anhang ut,
och se'n med en ovänlig min,
ryck remmarn ur hans trut.

8.
Säg, är du nöjd, min granne säg,
så prisa värden nu till slut;
om vi ha en och samma väg,
så följoms åt, drick ut.
Men först vid vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss
och halkom se'n i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.