Mijn siel ghebenedijt (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-09)  CPDL #59631:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-09).   Score information: A4, 2 pages, 165 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Mijn siel ghebenedijt
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Mijn siel ghebenedijt
den Heer al mijn inwendichheyt,
mijn siel geeft God alleen die eer
en loeft zijn maiesteyt.

Van dat hi heeft bewesen,
weest zijn der ghedachtich ghi,
hy wil u crancheyt al ghenesen
en van sonden u maken vri.

2. Hy heeft u leven eens verlost,
ten mach nu niet vergaen,
dat heeft zijn dierbaer bloet ghecost,
uut liefde heeft hijt ghedaen.

Certeyn hy wil u croonen,
met zijnder ghenaden soet,
want u begheerten wil hy lonen
e, vervullen met alle goet.