My thoughts are wing'd (John Dowland)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Logo_capella-software_kurz_2011_16x16.png Capella
Nwc.png Noteworthy
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-02-06)  CPDL #67923:         
Editor: James Gibb (submitted 2022-02-06).   Score information: A4, 3 pages, 67 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: #43178 as SABB version.
  • (Posted 2017-02-17)  CPDL #43178:         
Editor: James Gibb (submitted 2017-02-17).   Score information: A4, 3 pages, 47 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Reformatting of #15998, with corrections.
  • (Posted 2008-08-21)  CPDL #17943:    Network.png
Editor: David Newman (submitted 2008-08-21).   Score information: Letter, 2 pages, 125 kB   Copyright: Public Domain
Edition notes: Cross posting by Art Song Central - Edition in G minor.
  • (Posted 2008-02-15)  CPDL #15998:         
Editor: Brian Russell (submitted 2008-02-15).   Score information: A4, 4 pages, 26 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.
  • (Posted 2003-08-18)  CPDL #05470:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Network.png PDF, MIDI and Capella 4 files available.
Editor: Ulrich Alpers (submitted 2003-08-18).   Score information: A4, 2 pages, 46 kB   Copyright: Personal
Edition notes:
  • (Posted 2000-07-12)  CPDL #01114:  Network.png PDF, MIDI and ABC files available.
Editor: Laura Conrad (submitted 2000-07-12).   Score information: Letter, 4 pages, 463 kB   Copyright: GnuGPL
Edition notes: in partbook format.

General Information

Title: My thoughts are wing'd
Composer: John Dowland
Lyricist: George Clifford (Attributed)

Number of voices: 4vv   Voicings: SATB or SABB
Genre: SecularLute song

Language: English
Instruments: Lute

First published: 1597 in The First Booke of Songs or Ayres, no. 3
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

1  My thoughts are wing'd with hopes, my hopes with love.
Mount, Love, unto the moon in clearest night
And say, as she doth in the heavens move,
In earth, so wanes and waxeth my delight:
And whisper this but softly in her ears,
Hope oft doth hang the head, and Trust shed tears.

2  And you my thoughts that some mistrust do carry,
If for mistrust my mistress do you blame,
Say though you alter, yet you do not vary,
As she doth change and yet remain the same:
Distrust doth enter hearts, but not infect,
And love is sweetest seasoned with suspect.

3  If she, for this, with clouds do mask her eyes,
And make the heavens dark with her disdain,
With windy sighs, disperse them in the skies,
Or with thy tears dissolve them into rain;
Thoughts, hopes, and love return to me no more
Till Cynthia shine as she hath done before.

Polish.png Polish translation

1  Myśli nadzieja krzepi, nadzieję Miłość uskrzydla.
Wzleć więc, Miłości, ku Luny obliczu, i rzeknij:
Tak właśnie, jak ty żeglujesz po niebie,
Maleje i wzrasta mój zachwyt dla ciebie:
I wyszepcz to cicho, wprost do jej uszka,
Stroskaną bywa nadzieja a ufność łzy z oczu puszcza.

2  I wy, myśli moje, pełne nieufności,
Jeśli mą panią za to winicie
Powiem - choć się zmieniacie, to wcale nie różnicie,
Jak Ona pozostaje tą samą w swej zwiewności.
Bywa, że niewiara do serca się wkrada
Lecz zazdrość, to miłości najwspanialsza przyprawa.

3  Lecz, jeśli oblicze chmurami przesłoni,
A niebo wzgardy ciemnością okryje,
Mój szloch, jak wiatr, tę chmurność rozwieje
Lub w deszcz ją przemienię z łez moich toni.
Nie dręczcie mnie tedy: myśli, nadzieje, miłości,
Nim Cynthia nie zalśni znów pełnią jasności.

Translation by Stanisław Jonczyk