Nie zna śmierci Pan żywota (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-05-05)  CPDL #39561:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2016-05-05).   Score information: A4, 1 page, 126 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims.

General Information

Title: Nie zna śmierci Pan żywota
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist: F. Karpińskicreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Polish
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Polish Traditional Easter Chant.

External websites:

  • www.andsolm.info/scores.htm

Original text and translations

Polish.png Polish text

1. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota.
Rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja!

2. Twój, Adamie, dług spłaco ny, okup ludzki dokończony;
wnijdziesz w niebo z szczęśliwy mi dziećmi twymi. Alleluja!

3. Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie:
wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja!

4. Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię,
która drogo dziś przybrana kosztem Pana. Alleluja!

5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie. Alleluja, alleluja!