Russian Sacred Music for Choirs

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

General Information

Title: Russian Sacred Music for Choirs

Series: … for Choirs Collection

Editor / Compiler: Noëlle Mann

Level: moderately difficult

Publisher: Oxford University Press, Oxford, England (webpage for purchase)

Price: £16.95 (Paperback) (As at 04/12/2019)

ISBN-13: 978-0-19-343687-9

Voicing of works: SATB unaccompanied

Publication date and place: 2013 31 October, Oxford University Press, Oxford, England.


Contents


Number Title Title (Russian) Composer/Source Editor Seasonal use
1 A Mercy of Peace Milost' mira Alexander Dmitriyevich Kastalsky
2 Bless the Lord, O My Soul Blagoslovi, dushe moya, Gospoda Alexander Gretchaninoff
3 Blessed is the Man Blazhen muzh Pavel Chesnokov
4 Blessed is the Man Blazhen muzh Artemy Vedel
5 Cherubic Hymn Kheruvimskaya pyesn' Pavel Chesnokov
6 Cherubic Hymn based on the chant 'The ravaging of Moscow' Kheruvimskaya pyesn': 'Na razoryeniye Moskvï' Alexander Dmitriyevich Kastalsky
7 Do Not Reject Me in My Old Age Nye otverzhi menye vo vryemya starosti Maksim Sozontovich Berezovsky
8 Gentle Light Svyetye tikhiy Alexander Gretchaninoff
9 Gentle Light Svyetye tikhiy No. 3 Alexander Dmitriyevich Kastalsky
10 I Cry Aloud With My Voice Unto The Lord Glasom moim ko Gospodu vozzvakh Alexander Arkhangelsky
11 It Is Truly Meet Dostoyno yest' Anonymous Znamenny chant Ossorguine and Kedrov Jr (harm.)
12 It Is Truly Meet Dostoyno yest' Alexander Gretchaninoff
13 Let My Prayer Arise Da Ispravitsya molitva moya Pyotr Ilyich Tchaikovsky
14 Lord, Save the Faithful' and Trisagion Gospodi, spasi' i Trisvyatoye Pavel Chesnokov
15 Many Years Mnogaya lyeta Dmitri Bortniansky
16 Many Years [TTBB] Mnogaya lyeta Sergei Sergeyevich Prokofiev
17 Many Years [SATB] Mnogaya lyeta Sergei Sergeyevich Prokofiev
18 Our Father Otche nash Pavel Chesnokov
19 Our Father Otche nash Alexander Gretchaninoff
20 Our Father Otche nash Alfred Garrievich Schnittke
21 Praise the Name of the Lord Khvalitye imya Gospodnye Alexander Gretchaninoff
22 Rejoice, O Nicholas, Great Wonderworker Iz Akafista Svyatityelyu Nikolayu Anton Viskov
23 Rejoice, O Virgin Mother of God Bogoroditse Dyevo Vasily Sergeyevich Kalinnikov
24 Sacred Love Lyubov svyataya Georgy Vasilyevich Sviridov
25 The ever-vigilant Mother of God V molitvakh nyeusïpayuschuyu Bogoroditsu Sergei Rachmaninoff
26 The Great Doxology Slavoslovoye vyelikoye Pavel Chesnokov
27 The Great Doxology Slavoslovoye vyelikoye No. 2 Alexander Dmitriyevich Kastalsky