Slovensku, op. 24 (Jaroslav Křička)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-05-16)  CPDL #32028:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-05-16).   Score information: A4, 26 pages, 671 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Score: 10 pp., parts: 4 x 4 pp.

General Information

Title: Slovensku, op. 24
Composer: Jaroslav Křička
Lyricists: Svetozár Hurban-Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav and Adolf Heyduk

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularUnknown

Language: Slovak
Instruments: A cappella

First published: 1921
Description: 

External websites:

Original text and translations

Slovak.png Slovak text

1. K duchu svätému
(Svetozár Hurban-Vajanský)

Prijď s šumom sladkým svojho kriela,
o holubica snehobiela!
Tam vo výšinách nadaetherných
vrie svetlo v ohňoch prenádherných,
nech z neho drobné sletia plamy
a zablyskocú nad hlavami!

Prijď, Duchu, s výšin nadnebeských,
bo strach nás sviera v bytoch zemských:
nám jazyk berú, dar Tvoj skvelý,
chcú, by nám deti onemely!

Prijď, Duchu, zapál ohne v hrudi,
nech národ náš sa k žitiu vzbudí,
nech temno mizne, noc sa ztratí
a zahanbia sa naší kati!
Prijď, holubica snehobiela:
nad námi rozšír sladké kriela!

2. Reč kvetóv
(Pavol Országh Hviezdoslav)

Povedz, kvietku zlatý tam na úhore,
Jak sa voláš? - Podbel. - A čo kukáš hore?
Pozerám, či príjde skoro orať, gazdu;
ovenčím mu ver' pluh, keď poženie brázdu.

Ty zpod kra zas sivé čo upieraš očká,
tebe akô meno? - Ja som fialôčka.
A čo vzdycháš? Čakáš var' tiež koho s vienkom?
Dievčinu, čo pôjde tadiaľ s poludienkom.

A vy tam na briežku? - My sme sedmikrásky.
Čo robíte? - Čosi; češeme si vlásky.
A čo smejete sa? - Hi hi… len pre pletku;
včera boli u nás dvaja na posiedku…

Dvaja na posiedku? Iste dáki milí.
Hi hi… pravda, takí. - A jak sa bavili?
Hi hi… nepovieme. - Trhali var' kvieťa?
Hi hi hi hi hi… kvety neklebetia!

Czech.png Czech text

3. Slovenčina
(Adolf Heyduk: Cymbál a husle)

Jaj, ta řeč slovenská horský pramínek,
vínem žíznivému, pro chorého lék;
utulná jak věrné dítě k matce, jež se troudí,
a jak krásná, když v zpěvánkách z plné duše proudí.

Ach, ta řeč slovenská vil překrásný roj,
slunéčkem je protkán bělořasný kroj;
stejnoměrem vystupují z křišťálného toku,
na rtu plno sladkých žertů, plno perel v oku!

Ach, ta řeč slovenská úměrnost i lad,
každé její slovo vůně plný sad;
v přitlumeném povzdechnutí bouř tajemných přání,
ale dvoje nebe lásky v bočkův objímání.

Mátě slovenčina plnou milou tvář,
jako máť Kristova nad hlavěnkou zář,
je průsvitná jako rosa v liliovém loži
a tak hluboká a čistá jako slovo boží.

Ach, ta slovenčina svatá řeč, to vím,
ta jazykem věru není světovým,
jestliže však v nebi anděl zpěvěm Bohu vděčí,
nesmí on mu jinak zpívat než slovenskou řečí.