Sverige (Wilhelm Stenhammar)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-06-23)  CPDL #26579:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-06-23).   Score information: A4, 2 pages, 30 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Sverige
Composer: Wilhelm Stenhammar

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsongPatriotic song

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blev saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.

Fall julesnö och susa djupa mo!
Brinn österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sova under kyrkohällen.