Visusvēto Sakramentu (Joseph Haydn)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-12-23)  CPDL #62073:      (Sibelius 3) (Sibelius 5)   (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2020-12-23).   Score information: A4, 1 page, 83 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Visusvēto Sakramentu
Composer: Joseph Haydn
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: arranged as an Eucharistic hymn 87. 87, apparently from Alleluia in G, Hob XXIIIc:3

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Visusvēto Sakramentu godbijīgi pielūdzam.
Maizes zīmēs klātesošo Kungu Dievu slavējam:
ticībā un paļāvībā viņa vārdam svētajam.

2. Dievam Tēvam, Dievam Dēlam lai ir slava mūžīga
debesīs un visā zemē no ikvienas radības.
Garam Svētajam lai vienmēr pielūgsme ir līdzīga.
Amen.